Schwarcz Dávid Zsolt

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Schwarcz Dávid Zsolt
Név (civil): 
Schwarcz Dávid Zsolt
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1985
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, ötvös (aranyműves)
Középfokú tanulmányok: 
Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola, Budapest, 2003.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE-BTK nappali tagozat, régészet (népvándorlás- és őskor) 2003–2009.
Diplomaszerzés éve: 
2010
Diplomamunka címe : 
Szarmata ékszerek a Kárpát-medencében. Tiszaföldvár-Téglagyár
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola, ötvös (aranyműves) 2006–2008.
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Kána,középkori falu (régészhallgatóként) (Pest m.), 2004; Salgótarján, későbronzkori temető, császárkori telep, (régészhallgatóként) (Nógrád m.), 2007, 2008; Oberleiserberg, Ausztria, későantik település, (régészhallgatóként) 2008; Paks, római erőd és római temető (technikusként, társfeltáróként) (Tolna m.), 2010, 2011.
Egyéb szakmai tevékenység: 
Projektrészvétel:
Syro-Hungarian Archaeological Mission of the Archaeological institute, önkéntes, leletanyag feldolgozása, 2010.
Byzantinische Kleinfunde aus Ephesos,  bizánci kisleletek ötvös-technikai kiértékelése, 2011–2013.

 

Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
SCHWARCZ, Dávid –VARGA, Zsuzsa
Metalwork in the Early Avar Period: Granulation, Filigree – Imitation. Tyragetia 4 (19)/1 (2010) 209–223.
 
Kézirat:
SCHWARCZ Dávid – VADAY Andrea
Ötvöstechnikai adatok Észak-Magyarország későcsászárkori – kora-népvándorláskori régészetéhez
In: „Népek, kultúrák a Barbaricumban”. Szabadka 2007.

 

Utolsó módosítás
2012.04.22.