Hancz Erika

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Hancz Erika
Név (civil): 
Hancz Erika
Születési hely: 
Mohács
Születési év: 
1979
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német, török
Cím: 
Pécsi Tudományegyetem Régészet Tanszék, 7624 Pécs, Rókus utca 2.
E-mail: 
Telefonszám: 
+36 72 503 600/23574
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész-turkológus
Középfokú tanulmányok: 
Kisfaludy Károly Gimnázium, Mohács, 1998.
Felsőfokú tanulmányok: 
SzTE BTK nappali tagozat, régészet 1998–2003., altajisztika (török) 1998–2004.; ELTE BTK Történettudományi Intézet, Történettudományi Doktori Iskola 2005–2007.
Diplomaszerzés éve: 
2004
Diplomamunka címe : 
Felgyő déli részének régészeti topográfiája (terepbejárás és anyagfeldolgozás); A szegedi vár török kori kerámiaanyaga (anyagfeldolgozás)
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
Isztambuli Egyetem (Törökország): 8 hónapos MÖB-ösztöndíj és vendéghallgatói státusz (történelem és művészettörténet), 2005. szeptember–2006. május.
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 2002–
Castrum Bene Egyesület 2003–
Magyar–Török Baráti Társaság 2003–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Szigetvári Várbaráti Kör 2007–
ICOMOS, 2009–, Régészeti tagozatának titkára 2011–
Munkahelyek
Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, régész 2004–2007.; Pécsi Tudományegyetem Régészet Tanszék, egyetemi tanársegéd 2007–2010.; tanszékvezető helyettes 2010–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Kőérberek-Tóváros lelőhely, a középkori Kána falu (Pest m.), (ásatásvezető: Terei György) 2003–2005.; Harsánylejtő-Csúcshegy (Pest m.), bronzkori, római és Árpád-kori település (ásatásvezető: Szilas Gábor) 2006–2007.; Lussonium (Paks) római katonai segédcsapati tábor (Baranya m.), (ásatásvezető: Visy zsolt) 2008.; Iznik (Törökország), oszmán kori kerámiaégető kemencék (ásatásvezető: Belgin Demirsar Arli) 2008–; Szigetvár környéki középkori és oszmán kori ásatások és terepbejárások, légifotózás, geofizikai felmérések 2009–2012.; Margat (Szíria), keresztes vár (ásatásvezető: Major Balázs) 2010–
Oktatói tevékenység: 
PTE Régészeti Tanszék: muzeológia, régészeti technikák, környezetrégészet, népvándorláskori, középkori és kora újkori régészeti/művészettörténeti, anyagismereti órák 2007–;
Uludag Egyetem Régészeti Tanszék (Bursa, Törökország): Erasmus-oktatóként török nyelvű, régészeti témájú előadások 2009.
Egyéb szakmai tevékenység: 
Kutatóutak:
Universität Wien (Bécs): fiatal kutatói Collegium Hungaricum ösztöndíj 2007. április és december;
Mongólia: régészeti szempontú tanulmányút az ország múzeumaiban és régészeti lelőhelyein 2007. június 20–július 8.;
Isztambul: Klebelsberg Kúnó kutatói ösztöndíj (A Magyarországra vonatkozó krónikák) 2009 nyara;
Állami Eötvös Ösztöndíj: A margati várra és Szíriára vonatkozó írott források összegyűjtése 2011. május 15–június 30. és 2011. december 15–2012. január 31.
Kiállítás:
„Exhibition on Ottoman Art. 16–17th century Ottoman Art and Architecture in Hungary and in the Centre of the Empire” című kiállítás, Dómmúzeum Pécs, 2010. október 2–29. (az Isztambuli Művészettörténeti Tanszékkel közösen)
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
VADAY Andrea – HANCZ Erika:
Középkori temető és telep részlete Balassagyarmaton (Mittelalterlicher Friedhof und Siedlungsdetail in Balassagyarmat ). NMMÉ 26 (2002) 49–80.
Hancz Erika:
Kána falu üvegleletei (Glass Finds from Kána Village) RégKutM 2004 (2005) 50–53.
HANCZ Erika:
A szegedi vár kerámiaanyaga a török korban. In: Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 4/2 (2006) 31–46.
HANCZ Erika:
Ibrahim Pecsevi két leírása a mohácsi csatáról. Hogyan születik meg egy oszmán történeti szöveg? In: „A küzdelemnek vége, és még sincs vége” IV. Nemzetközi Vámbéry Konferencia Dunaszerdahely 2007, 22–40.
HANCZ Erika:
A Nagy Szülejmán szultán utolsó hadjáratát megörökítő önálló művek, az ún. Szigetvár-námék és szerzőik. In: „A becsvágy igézetében” V. Nemzetközi Vámbéry Konferencia Dunaszerdahely 2008, 95–123.
HANCZ Erika:
Az oszmán fajansz kialakulása, magyarországi elterjedése és kutatása. In: Pécsi Történeti Katedra. Pécs 2008, 39–56. 
HANCZ Erika:
A Magyarországra vonatkozó krónikák helye a Nagy Szülejmán korabeli oszmán történetírásban. In: PTE Kutatási Füzetek 13. Pécs 2008, 89–110.
HANCZ, Erika:
Peçuylu İbrâhîm (1059–1649). In: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırma Merkezi. DİA İslam Ansiklopedisi Cilt 34. Isztambul 2008, 216–218. (török nyelvű szócikk Ibrahim Pecseviről)
HANCZ Erika:
Nagy Szülejmán szigetvári hadjáratához kapcsolódó levelek a bécsi Staatsarchivban. In: „A kívánt világosság” VI. Nemzetközi Vámbéry  Konferencia Dunaszerdahely 2009, 138–164.
HANCZ Erika:
A Budapest, Kőérberek-Tóváros lakópark területén végzett megelőző feltárás során előkerült üvegleletek. In: ’Ripam omnem quaesivit’ Ünnepi tanulmányok Prof. Visy Zsolt 65. születésnapjára tanítványaitól. Pécs–Paks 2009, 81–100.
HANCZ, Erika:
Military Architecture in Turkish-era Hungary. In: Exhibition on Ottoman Art. 16–17th century Ottoman Art and Architecture in Hungary and in the Centre of the Empire. Istanbul 2010, 71–81.
HANCZ Erika – BERTÓK Gábor:
A 2010-es szigetvári hódoltságkori régészeti kutatások. In: Várak, kastélyok, templomok 4/augusztus (2010) 20–22.
HANCZ, Erika:
Ottoman Ceramics from Szeged Castle in Hungary. In: Fekete Mária (ed.): „…eleitől fogva.” Régész-Tanár-Ember. A 75 éves Makkay János köszöntése. Specimina Nova Suppl. 11/Vivarium Fontium, Tom. 6, Pécs 2011, 123–136.
HANCZ Erika:
A szíriai Margat vára és környéke az oszmán korban (1516-1918). In: Várak, kastélyok, templomok 5/július (2011) 14–16.
 
Fordítások:
HANCZ Erika:
Osmanlı dönemi Peç. In: Varga Szabolcs: Irem kertje. Pécs története a hódoltság korában 1526–1686. Pécs 2009, Rezümé-fordítás.
HANCZ Erika:
Geç Roma dönemindeki Sopianae ve Valeria – Erken Hristiyanlık. Háromnyelvű (magyar-török-angol nyelvű) katalógus az Isztambulban megrendezett kiállításról. Pécs 2010.
HANCZ Erika:
Ibrahim Pecsevi: Belekezdés a csata elbeszélésébe – 1640 k. (részlet). In: Szabó János (ed.): Mohács. Budapest 2006, 458.
 
Utolsó módosítás
2012.04.24.