Merva Szabina

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Merva Szabina
Név (civil): 
Merva Szabina
Születési hely: 
Gyöngyös
Születési év: 
1984
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német
Cím: 
MTA BTK Régészeti Intézet, 1014 Budapest, Úri u. 49.
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész
Középfokú tanulmányok: 
Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös, 2003.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK Régészettudományi Intézet, nappali tagozat, régészet (népvándorlás kor-középkor), 2003–2009. 
Diplomaszerzés éve: 
2009
Diplomamunka címe : 
Kerámia a 10–11. századi sírokban
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
Archeometria Programbizonyítvány (ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Archeometriai és Régészetmódszertani Tanszék, 2003–2008.) Szakdolgozat: Aszpara – Vár (Kazahsztán) geodéziai felmérése. Adatfeldolgozás, térképkészítés. Kézirat. Budapest, 2008.
Szakmai tagságok
Magyar Régész Szövetség, 2011–, Kommunikációs Szakbizottság tagja 2011–
Munkahelyek
Römisch-Germanisches Zentralmuseum (Mainz, Németország) kutatói ösztöndíjas 2009-2011; MTA BTK Régészeti Intézet fiatal kutatói ösztöndíjasa 2012
 
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
MERVA Szabina:
A 10–11. századi kerámia keltezésének problematikája egy kisalföldi esettanulmány tükrében. In: „Hadak útján” A népvándorláskor fiatal kutatóinak XX. konferenciája. Budapest, 2010. október 28–30. s.a.
HORVÁTH Ciprián – MERVA Szabina – TOMKA Péter:
Oroszvár (Rusovce, Sl.) 10–11. századi temetője. In: Sötét idők rejtélyei. 6–11. századi érdekességek a Kárpát–medencében és környékén. Nemzetközi régészeti konferencia. Békéscsaba, 2011.01.19–21. s.a.
MERVA, Szabina:
The analysis of pottery from 10th–11th century graves in the Carpathian Basin: technological and typo-chronological studies. In: Balogh, Csilla – Doncheva-Petkova, Ljudmila. – Türk, Attila (eds): Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube. Proceedings of the Bulgarian–Hungarian Meeting, Sofia, May 27–28, 2009. Szeged, 2011. 179–243. s.a.
MERVA Szabina:
Kritikai megjegyzések az archeomágneses keltezési módszer használhatóságáról kiválasztott 10–11 sz.-i objektumok esetében. Archeometriai Műhely 2012/1. s.a.
MERVA, Szabina:
Die Archäomagnetische Methode mit dem Auge der Archäologe. In: Takács, Miklós (ed.): Siedlungen aus dem 8-11. Jahrhundert im Karpatenbecken. RGZM, Mainz. s.a.
MERVA, Szabina – TOMKA, Péter:
Bácsa – Szent Vid domb, eine Siedlung vom 9-10. Jahrhundert entlang der Mosoner Donau. In: Siedlungen aus dem 8-11. Jahrhundert im Karpatenbecken. Ed.: Miklós Takács. RGZM, Mainz. s.a.
MERVA Szabina
A kora Árpád-kori sáncvárak keltezési lehetőségeiről. Castrum Bene 2012. s.a.
 
Utolsó módosítás
2012.04.20.