Belényesy Károly

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Belényesy Károly
Név (civil): 
Belényesy Károly
Születési hely: 
Zalaegerszeg
Születési év: 
1971
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német
Cím: 
Heritage Consulting Kft, 1082 Budapest, Hock János utca 3.
Telefonszám: 
+36 30 9219 588
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész
Középfokú tanulmányok: 
1989
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet (népvándorlás kor-középkor) 1994–1999.
Diplomaszerzés éve: 
1999
Diplomamunka címe : 
Pálos kolostorok a Zempléni-hegység északnyugati régiójában
Szakmai tagságok
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Munkahelyek
MTA Régészeti Intézete, Budapest, régész, tudományos segédmunkatárs 2000–2003.; Archeosztráda Kft., Magyar Tudományos Akadémia Örökségvédelmi Kutató-fejlesztő Kft., Budapest, ügyvezető 2003–2007.; Magyar Nemzeti Múzeum – Nemzeti Örökségvédelmi Központ, Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, Budapest, régészeti igazgató 2007–2011.; Heritage Consulting Kft., Budapest, örökségvédelmi szakértő 2010–
 
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Budapest, I. Szalag u.19., középkori Ágoston-rendi kolostor és temető (Pest m.), (ásatásvezető: Végh András) 1997–1998.; Budapest, I. Corvin tér, középkori városi telkek (Pest m.), (ásatásvezető: Végh András) 1997–1998.; Budapest, I. Szent György tér, középkori városi telkek, középkori városfal (Pest m.), (ásatásvezető: Végh András) 1998., 2000.; Balatonőszöd–Temetői-dűlő, rézkori és bronzkori telep, késő népvándorlás kori telep és temető, középkori falu (Somogy m.), 2001–2002.; Balatonszárszó–Poszhomoki-dűlő, X–XI. századi temető (Somogy m.), 2002.; Balatonlelle–Rád-puszta, középkori templom műszeres felmérése (Somogy m.), 2004.; Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő (M7/régészeti bemutatóhely és pihenő), neolit település, késő népvándorlás kori telep, középkori templom, templom körüli temető és erődítés (Somogy m.), 2000–2001., 2005–2006.; Bicske–Kastélykert, kerti sétányok szondázó kutatása (Fejér m.), 2007.; Csákvár–Anna-falu, a feltételezett remeteség épületeinek és környezetének kutatása (Fejér m.), 2005–2009.; Tata–Angolkert, régi úthálózatának szondázó kutatása (Komárom–Esztergom m.), 2009.; Bakonybél–Szent Mauríciusz Monostor, Angolkert régi úthálózatának szondázó kutatása (Veszprém m.), 2011.; Koh Ker–Prasat Krachap (Kambodzsa) szondázó régészeti kutatás 2011.
Oktatói tevékenység: 
Budapesti Corvinus Egyetem, Kertművészeti Tanszék: Régészeti módszerek alkalmazása a történeti kertek kutatásában, 2005–
Egyéb szakmai tevékenység: 
Szakértő, Kulturális örökség védelmével kapcsolatos szakterület, Régészet részszakterület (nyilvántartásba vétel sorszáma 6/2010);
Az MTA Régészeti Intézete munkatársai által vezetett Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő, Balatonőszöd–Temetői-dűlő és Balatonlelle–Kenderföldek lelőhelyeken végzett megelőző feltárások adminisztratív és dokumentációs koordinációja 2002–2003.;
M6/TO18 Paks–Cseresznyés középkori templom, templom körüli temető és település feltárása (ásatásvezető: Hargitai András, munkatársak: Ács Zsófia, Dávid Áron) – konzulens 2008–2009.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
BELÉNYESY Károly:
Pálos kolostorok az Abaúji Hegyalján (Pauline Friaries in the Abaúj Hegyalja Region). Miskolc 2004. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei 3.)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
BELÉNYESY Károly:
Megjegyzések a Kárpát-medence 9. századi gazdasági kapcsolataihoz, egy ismert forrás tükrében (Bemerkungen zu den wirtschaftlichen Beziehungen des Karpatenbeckens im 9. Jahrhundert im lichte einer bekannten Quelle). In: Váradi Adél – Petercsák Tivadar (szerk.): A Népvándorláskor Kutatóinak Kilencedik Konferenciája. Heves Megyei Régészeti Közlemények 2. Eger 2000, 185–191. 
BELÉNYESY Károly – SZEBENI Andrea:
Jászfényszaru középkori temploma (Die mittelalterliche Kirche von Jászfényszaru). In: Langó Péter (szerk.): Szállástól a mezővárosig. Tanulmányok Jászfényszaru és a Jászság múltjáról. Jászfényszaru 2000, 145–164.
BELÉNYESY Károly:
Templom körüli erődítés Balatonszárszó határában. In: Cseri Miklós – Tárnoki Judit (szerk.): Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig. Szentendre–Szolnok 2001, 421–435.
BELÉNYESY Károly – MARTON Tibor – OROSS Krisztián:
Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő. In: Honti Szilvia – Belényesy Károly – Gallina Zsolt – Kiss Viktória – Kulcsár Gabriella – Marton Tibor – Nagy Ágnes – Németh Péter Gergely – Sebők Katalin – Somogyi Krisztina: A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán 2000–2001-ben végzett megelőző régészeti feltárások. Előzetes jelentés II. SMMK 15 (2002) 9–15.
BELÉNYESY Károly:
„Caput viae…” Hídépítők 33/5 (2004) o.sz.
BELÉNYESY Károly – VIRÁGOS Gábor:
Egy innovatív eljárás az örökségvédelemben: a térszkennelés. Műemlékvédelem 48/3 (2004) 172.
BELÉNYESY Károly – MARTON Tibor:
Perspektívák, tendenciák és kihívások az ezredforduló régészetében. In: Kovács Éva (szerk.): Mi végre a tudomány? Fiatal Kutatók Fóruma 1 (2003) Budapest 2004, 171–180.
BELÉNYESY Károly – MERSDORF Zsuzsa:
Balatonőszöd, Temető-dűlő (M7/S10). Késő avar kori telepjelenségek. RégKutM 2002 (2004) 43–64.
BELÉNYESY Károly – HORVÁTH Tünde:
Balatonőszöd Temetői-dűlő (M7/S-10 lelőhely). In: Honti Szilvia – Belényesy Károly – Fábián Szilvia – Gallina Zsolt – Hajdú Ádám Dávid – Hansel Balázs – Horváth Tünde – Kiss Viktória – Koós István – Marton Tibor – Németh Péter Gergely – Oross Krisztián – Osztás Anett – Polgár Péter – P. Szőke Judit – Serlegi Gábor – Siklósi Zsuzsanna – Sófalvi András – Virágos Gábor: A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszának megelőző régészeti feltárása (2002–2003). Előzetes jelentés III. SMMK 16 (2004) 23–25.
BELÉNYESY Károly – VIRÁGOS Gábor:
Építés közbeni mentő feltárások. In: Honti Szilvia et al. (szerk.): A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszának megelőző régészeti feltárása (2002–2003). Előzetes jelentés III. SMMK 16 (2004) 51–53.
BELÉNYESY Károly:
Orbis pictus. Régészet és művészet. És a régészet művészet. Limes 2006/1, 5–8.
BELÉNYESY Károly – VIRÁGOS Gábor:
The use of 3D technologies to survey and document archeological buildings and site. Archeometriai Műhely 2006/1, 41–45.
BELÉNYESY Károly – ZATYKÓ Csilla:
A Balaton déli partvidéke az államalapítástól a késő középkorig. In: Belényesy Károly – Kiss Viktória – Honti Szilvia (szerk.): Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között. Budapest 2007, 55–60.
BELÉNYESY Károly – FÁBIÁN Szilvia – MARTON Tibor – OROSS Krisztián:
Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő. In: Belényesy Károly – Kiss Viktória – Honti Szilvia (szerk.): Gördülő Idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között. Budapest 2007, 76–89.
BELÉNYESY Károly:
Körmeneti kereszt töredéke a balatonszárszói középkori templomból. In: Belényesy Károly – Kiss Viktória – Honti Szilvia (szerk.): Gördülő Idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között. Budapest 2007, 93–94.
BELÉNYESY Károly – HORVÁTH Tünde:
Balatonőszöd–Temetői-dűlő. In: Belényesy Károly – Kiss Viktória – Honti Szilvia (szerk.): Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között. Budapest 2007, 97–109.
BELÉNYESY Károly:
„Rejtőzködő történet…” Pálos kolostorok helye és szerepe az abaúji Hegyalja településtörténetében. In: Sarbak Gábor (szerk.): Decus solitudinis – Pálos évszázadok. Budapest 2007, 478–503. (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák 4/1)
BELÉNYESY Károly:
Pálos kolostorok. In: Baráz Csaba – Kiss Gábor (szerk.): A Zempléni Tájvédelmi Körzet, Abaúj és Zemplén határán. Eger 2007, 205–211.
BELÉNYESY Károly – VIRÁGOS Gábor:
Régészet az ezredforduló után: a régészet helye és szerepe a 21. századi fejlett piacgazdaságban és a tudásalapú társadalomban. Alternatív lehetőségek a régészeti feladatellátásban: egy európai körút tapasztalatai. ArchÉrt 133 (2008) 273–290.
BELÉNYESY Károly:
Ami a tűzben fogant…” Kísérlet a XV–XVI. század fordulóján működő budai ágyúöntő műhely rekonstrukciójára. In: Anders Alexandra – Szabó Miklós – Raczky Pál (szerk.): Régészeti dimenziók. Tanulmányok az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének tudományos műhelyéből. Budapest 2009, 139–151.
BELÉNYESY Károly – HONTI Szilvia:
Strukturák, Modellek, Startégia a nyomvonalas beruházásokat megelőző régészeti kutatásokban. In.: Dinnyés István – Kővári Klára – Miklós Zsuzsa (szerk.): „Fél évszázad terepen” Tanulmánykötet Torma István tiszteletére, 70. születésnapja alkalmából. Budapest 2011, o.sz.
BELÉNYESY Károly – Ea DARITH:
Preliminary Report on the Archaeological Survey at Koh Ker, Prasat Krachap. Hol? 2011
Utolsó módosítás
2012.04.20.