Szentpéteri József

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Szentpéteri József
Név (civil): 
Dr. Szentpéteri József
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1954
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német, orosz
Cím: 
MTA BTK Történettudományi Intézet, 1014 Budapest, Úri u. 53.
Telefonszám: 
+36 1 2246 700/698
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történelem szakos középiskolai tanár, rendszerszervező
Középfokú tanulmányok: 
Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest 1973.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet-történelem szak (népvándorlás kor) 1974–1979; SZÁMALK Számítástechnikai Oktató Központ, 1989–1992, számítástechnikai rendszerszervező szak, 1992.
Diplomaszerzés éve: 
1979
Diplomamunka címe : 
A zsélyi avar kori temető
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1983
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Társadalmi rétegződés az avar korszak második felében, ELTE BTK, Budapest.
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
1992
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Az avarság fegyveres rétege, MTA Doktori Tanács, Budapest.
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1983–
ARCHEOCOMP Egyesület 1991–
Enciklopédia Humana Egyesület 1994–2006 (elnök)
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Magyar Történelmi Társulat 2008–
Tételhegy Alapítvány 2008– (titkár)
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Pilisszentkereszt, pilisi ciszterci apátság (Pest m.), 1979–1982 (munkatárs); Vörs–Papkert B, 8–10. századi temető (Somogy m.), 1984–1996 (társ-ásatásvezető); Solt–Tételhegy, többkorszakos lelőhely (őskortól a késő középkorig) (Bács-Kiskun m.), 2006–2009 (ásatásvezető). 
Egyéb szakmai tevékenység: 
A Kárpát-medencei avar korszak lelőhelykataszterének (ADAM) szerkesztése, 1983–2001; A solt–tételhegyi interdiszciplináris kutatások c. projekt vezetése (Bács-Kiskun megye), 2005–
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
MADARAS, László – SZENTPÉTERI, József (Hrsg.):
Török, Gyula: Das awarenzeitliche Gräberfeld von Solymár. Mit Beiträgen von M. Ferencz und I. Takács. Das Awarische Corpus. Beihefte I. Debrecen–Budapest 1994.
MADARAS, László – SZENTPÉTERI, József (Hrsg.):
Török, Gyula: Das awarenzeitliche Gräberfeld von Halimba. Das Awarische Corpus Beihefte V. Debrecen–Budapest 1998.
SZENTPÉTERI, József (Hrsg.):
Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa I–II. Budapest 2002. (Varia Archaeologica Hungarica 13/1–2.)
 
Tanulmányok, folyóiratok:
SZENTPÉTERI József:
Gesellschaftliche Gliederung des awarenzeitlichen gemeinen Volkes von Želovce I. Die führende Schicht der Bevölkerung (Bewaffnete und umgegürtete Personen). ActaArchHung 37 (1985) 79–110.
SZENTPÉTERI József:
Gesellschaftliche Gliederung des awarenzeitlichen gemeinen Volkes von Želovce II. Innere Gruppen der Bevölkerung (Schmuck und sonstige rangbezeichnende Beigaben). ActaArchHung 38 (1986) 147–184.
SZENTPÉTERI József:
Kisköre avar kori népességének belső rétegződése (Die innere Gliederung der awarenzeitlichen Bevölkerung von Kisköre). SzMMÉ VII (1990) 139–166.
SZENTPÉTERI József:
"Ütközetre hívó harci kürt". Rhyton-leletek avar vezéri sírokban ("Zum Kampf aufforderndes Signalhorn". Rhyton-Funde in awarischen Führergräbern). In: Novák László (szerk.): Hiedelmek, szokások az Alföldön. AJMK 7 (1991) 37–53.
SZENTPÉTERI József:
Késő avar kori lovas temetkezések Vörsön (Somogy m.). (Die spätawarenzeitlichen Reitergräber von Vörs.) In: Lőrinczy Gábor (szerk.): A népvándorláskor fiatal kutatóinak szentesi találkozóján elhangzott előadások. MFMÉ 1984/85. 2 (1991) 265–276.
SZENTPÉTERI, József:
Die oberste Führungsschicht des awarenzeitlichen Heeres im Spiegel der archäologischen Quellen. In: Pavúk, J.  (Ed.): Actes du XIIe Congres International des Scienses Préhistoriques et Protohistoriques. Bratislava, 1–7. septembre 1991. 4. Bratislava 1993, 261–270.
SZENTPÉTERI József:
Az avar kori hadsereg legfelsőbb vezető rétege a régészeti források tükrében. Tisicum. SzMMÉ 8 (1993) 163–180.
KÖLTŐ László – LENGYEL Imre – PAP Ildikó – SZENTPÉTERI József:
Etnikumok, régészeti kultúrák a kora-középkori Pannoniában. (Egy Somogy-megyei régészeti ásatás előzetes eredményei – Vörs). JAMÉ 30–32 (1987–1989 [1992]), 283–307.
KÖLTŐ, László – LENGYEL, Imre – PAP, Ildikó – SZENTPÉTERI, József:
Vorläufige Ergebnisse der Ausgrabungen am Gräberfeld Vörs aus dem 9.–11. Jahrhundert (Ungarn, Komitat Somogy). Zur Problematik der Ethnika und archäologischen Kulturen im frühmittelalterlichen Pannonien. SlovArch 40/2 (1992) 223–241.
SZENTPÉTERI József:
Kígyómotívum a griffes-indás népesség hagyatékában (Das Schlangenmotív in der Hinterlassenschaft des Greifen-Ranken-Ethnikums). HOMÉ 30–31/2 (1993) 225–278.
SZENTPÉTERI József:
Egy késő avar kori lovas tiszti jelvény – a „csótár” (Ein spatawarenzeitliches Kavallerieoffierszeichen – die Kopfbuschhülse). In: Lőrinczy Gábor (szerk.): Az Alföld a 9. században. Szeged 1993, 49–77.
SZENTPÉTERI József:
Archäologische Studien zur Schicht der Waffenträger des Awarentums im Karpatenbecken I. Die waffenkundliche Hinterlassenschaft des awarisches Reiches. ActaArchHung 45 (1993) 165–246.
SZENTPÉTERI József:
Archäologische Studien zur Schicht der Waffenträger des Awarentums im Karpatenbecken II. Die gesellschaftliche Schichtung des awarenzeitlichen Heeres. ActaArchHung 46 (1994) 231–306.
SZENTPÉTERI József:
A kora avar kor. Kora avar korszak a Kárpát-medencében (567–630/670). A késő avar kor. Késő avar korszak a Kárpát-medencében (670/680–804). In: Virágkor és pusztulás. A kezdetektől 1606-ig. Magyarország története térképeken elbeszélve 1. Atlaszok Magyarország történetéhez. Főszerk.: Glatz Ferenc. História Könyvtár, Budapest 1995, 8–9.
BÓNA István – SZENTPÉTERI József:
A 9. századi Kárpát-medence népei a történeti és a régészeti források alapján. In: Virágkor és pusztulás. A kezdetektől 1606-ig. Magyarország története térképeken elbeszélve 1. Atlaszok Magyarország történetéhez. Főszerk.: Glatz Ferenc. História Könyvtár, Budapest 1995, 15.
SZENTPÉTERI József:
Cartographia avarica. Térképészeti észrevételek ADAM-tól Bajánig. SMK 11 (1995) 1996, 239–254.
SZENTPÉTERI József:
Cartographia avarica. Kartographische Bemerkungen von ADAM bis Bajan. In:  Bialeková, Darina – Zábojník, Jozef (Hrsg.): Etnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis zum 11. Jahrhundert. Symposium, Nitra 6. bis 10. November 1994. Bratislava 1996, 151–165.
KÖLTŐ László – SZENTPÉTERI József:
A Vörs–Papkert „B” lelőhely 8–9. századi temetője. In: Költő László – Vándor László (szerk.): Évezredek üzenete a láp világából. (Régészeti kutatások a Kis-Balaton területén 1979–1992). Kaposvár–Zalaegerszeg 1996, 115–121.
SZENTPÉTERI József:
Amiről a térképek mesélnek… Adalékok az avar korszak keltezési problémaköréhez. Tales told by the maps… Contribution to the dating problems of the Avar Age. Was die Verbreitungskarten erzählen… Beiträge zum Problemkreis der Datierung der Awarenzeit. Arrabona 44 (2006) 455–496.
SZENTPÉTERI József:
Was die Verbreitungskarten erzählen… Beiträge zum Problemkreis der Datierung der Awarenzeit. Antaeus 29–30 (2008) 325–346.
SZENTPÉTERI József:
A Barbaricumból Pannoniába. Germán katonai segédnépek a korai Avar Kaganátus központjában (From the Barbaricum to Pannonia. Germanic military auxiliary people in the centre of the Avarian Khaganate). In: Somogyvári Ágnes – V. Székely György (szerk.): „In terra quondam Avarorum…” Ünnepi tanulmányok H. Tóth Elvira 80. születésnapjára. Archaeologia Cumanica 2., Kecskemét 2009, 235–252.
SZENTPÉTERI József:
Interdiszciplináris kutatások a Bács-Kiskun megyei Solt–Tételhegy lelőhelyen. Beszámoló a Castrum Tetel Program (2007–2009) főbb eredményeiről / Interdisciplinary investigations at the Solt, Tételhegy site in Bács-Kiskun county. Report on the main results of the Castrum Tetel project (2007–2009). RégKutM 2009 (2010) 53–80.
 
Utolsó módosítás
2012.04.20.