Szeverényi Vajk

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Szeverényi Vajk
Név (civil): 
Szeverényi Vajk
Születési hely: 
Debrecen
Születési év: 
1975
Idegennyelv-ismeret: 
angol, bolgár, horvát, német, orosz, szerb
Cím: 
Móra Ferenc Múzeum, 6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.
Telefonszám: 
+ 36 62 549040, +36 62 549 049
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész
Középfokú tanulmányok: 
KLTE Gyakorló Gimnázium, Debrecen, 1994.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK Régészettudományi Intézet, nappali tagozat, régészet (4 év klasszika archeológia, diploma őskor), 1994-2000; ELTE BTK, Assziriológiai és Hebraisztika tanszék, nappali tagozat, assziriológia, 1995-1999 (végzés nélkül). 
Diplomaszerzés éve: 
2000
Diplomamunka címe : 
„Régészeti kultúrák” és a Koszider-periódus
Szakmai tagságok
Magyar Régész Szövetség
European Association of Archaeologists 2007–
Society for American Archaeology 2010–
Munkahelyek
SzeFaMed Bt., szakfordító 2005-2006; ELTE BTK Régészettudományi Intézet, óraadó tanár 2005.; MTA Régészeti Intézete, tudományos segédmunkatárs 2006–2010.; Pécsi Tudományegyetem, Régészet Tanszék, óraadó tanár 2011–; Móra Ferenc Múzeum, régész muzeológus 2011–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Százhalombatta-Földvár (Pest m.), bronzkori tell település, 2000–2010; Kakucs környéke (Pest m.), terepbejárások, 2008, 2010; Kajászó-Keskeny-dűlő (Fejér m.), középső bronzkori urnatemető, 2010; Kakucs-Turján mögött (Pest m.), középső bronzkori település, magnetométeres felmérés, 2010; Csanádpalota-Juhász T. tanya (Csongrád m.), késő bronzkori erődített település, szarmata település, avar település, avar temető, Árpád-kori település, 2011; Sóskút-Barátház (Pest m.), középső bronzkori település, szisztematikus leletgyűjtés, magnetométeres felmérés, 2012; Bia-Pap-réti-dűlő (Pest m.), középső bronzkori település, szisztematikus leletgyűjtés, magnetométeres felmérés, 2012; Csanádpalota-Juhász T. tanya (Csongrád m.), késő bronzkori erődített település, szisztematikus leletgyűjtés és geológiai fúrás, légifotózás, 2012.
Oktatói tevékenység: 
University of Oxford, Continuing Education Department: „Introduction to European Prehistory: Neolithic and Bronze Age” (előadás), 2004; ELTE BTK Régészettudományi Intézet: „A kora és középső bronzkor kronológiai problémái” (előadás), 2005; „A gazdasági világrendszer kezdetei az őskorban” (előadás), 2005; Pécsi Tudományegyetem, Régészet Tanszék: „Rézkor és kora bronzkor a Kárpát-medencében” (előadás), 2011; „Középső és késő bronzkor a Kárpát-medencében” (szeminárium), 2011; „Bevezetés az őskori régészetbe” (előadás), 2011; „Őskori anyagismeret 1.” (szeminárium), 2011; „Őskori anyagismeret 2.” (szeminárium; 2012); „Bevezetés a régészetelméletbe” (szeminárium), 2012.
Egyéb szakmai tevékenység: 
Anyagfeldolgozás:
Százhalombatta-Földvár, középső bronzkori település fémanyagának feldolgozása; Érd–Hosszúföldek (9/4. lh.) középső bronzkori anyaga feldolgozása; Gyál 7. sz., Vecsés 4. és 113. sz. lelőhelyek kora és középső bronzkori leletanyagának feldolgozása; Őföldeák-Ürmös I-II. (M43, 9-10. lh.) kora bronzkori leletanyagának feldolgozása.
CHARISMA (Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration) Európai Uniós FP7 program, Program Advisory Committee tagság, 2010– 
Szakfordítások.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
JEREM, Erzsébet – REDŐ, Ferenc – SZEVERÉNYI, Vajk (eds):
On the Road to Reconstructing the Past. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 36th International Conference, Budapest, April 2-6, 2008. Budapest 2011.
 
Tanulmányok, folyóiratcikkek:
SZEVERÉNYI, Vajk:
The Early and Middle Bronze Ages in Central Europe. In: Boguczki, P. – Crabtree, P. J. (eds): Ancient Europe 8000 B.C.–A.D. 1000. Encyclopedia of the Barbarian World. Volume II. Bronze Age to Early Middle Ages (c. 3000 B.C.–A.D. 1000). New York 2004, 20–30.
GUBA, Szilvia – SZEVERÉNYI, Vajk:
Bronze age bird representations from the Carpathian Basin. CommArchHung 2007, 75–110.
JEREM, Erzsébet – REDŐ, Ferenc – SZEVERÉNYI, Vajk (eds):
On the Road to Reconstructing the Past. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Budapest, April 2-6, 2008. Abstract Book. Budapest 2011.
SZEVERÉNYI Vajk:
A McAlpine-gyűjtemény Koszider-kori depója (A Koszider Period bronze hoard in the collection of the Lord McAlpine of West Green). ŐL 10 (2008) 53–66.
GERLING, Claudia – BÁNFFY, Eszter – DANI, János – KÖHLER, Kitti – KULCSÁR, Gabriella – PIKE, Alistair W. G. – SZEVERÉNYI, Vajk – HEYD, Volker:
Yamnaya Migration and Livezile Transhumance in the Carpathian Basin. Antiquity 2012. s.a.
P. FISCHL, Klára – KISS, Viktória – KULCSÁR, Gabriella – SZEVERÉNYI, Vajk:
Transformations in the Carpathian Basin around 1600 BC. In: Meller, H. – Bertemes, F. – Risch, R. (eds): 1600 – Cultural Change in the Shadow of the Thera Eruption? Halle. s.a.
SZEVERÉNYI, Vajk – KULCSÁR, Gabriella:
Middle Bronze Age Settlement and Communication Networks in Central Hungary. In: Czebreszuk, J. – Jaeger, M. (eds): Enclosed Space – Open Society. Contact and Exchange in the Context of Bronze Age Defensive Settlements in Central Europe. Poznań – Bonn 2012. s.a.
Utolsó módosítás
2012.04.20.