A Ki Kicsodáról

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

 Kedves Olvasó!

 A Ki kicsoda a magyar régészetben a Magyarországon régész diplomát vagy régészetből doktori fokozatot szerzett, a kiadványban szerepelni kívánó kutatók adatait tartalmazza.  A Ki kicsoda ötlete 1999-ben vetődött fel bennem, és a Kulturális Örökség Igazgatósága adta keretek között kezdtük el szerkeszteni. Az Igazgatóság megszűnését követően a kiadvány szerkesztése sajnos leállt, az elektronikus hordozó informatikai fejlesztését a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal keretei között a Nemzeti Kulturális Alap (2007), majd az Archaeology in Contemporary Europe uniós együttműködési program támogatásának (2008) köszönhetően tudtuk folytatni. A Magyar Régész Szövetség 2009 óta gondozza a Ki kicsodát. A 2011–ben elnyert NKA támogatással tudjuk  szeptember elejétől a nagyütemű adatfeltöltést elkezdeni és reméljük,  hogy 2012 első negyedévében végre naprakész formában lesz az on-line adatbázis, és létrehozható az első ún. 2011-es kötet.

 
A kezdetek óta sok év telt el, a közreadást  intézményi változások, anyagi nehézségek mellett informatikai problémák, majd az adatok újból történő egyeztetése, frissítése  is nehezítette, nehezíti. Reméljük, hogy e nehéz indulás után ez a technikai szempontból újszerű és reményeink szerint hiánypótló kiadvány megfelel majd az Ön elvárásainak is.
 
A Ki-kicsoda műfaja 1849-re megy vissza, amikor Londonban napvilágot látott a kortárs életrajzi lexikonok őse, az első ki-kicsoda: Who’s Who? an Annual Biographical Dictionary. Magyarországon 1931-ben jelent meg A magyar társadalom lexikonja, amely ismereteim szerint az első hasonló magyar mű; a szerkesztőbizottság a bevezetőben így ír: „A magyar lexikonirodalom nélkülözte eddig azt a művet, amely a magyar nemzet minden rétegének vezető egyéniségeit határozott célkitűzéssel és egy átfogó eszme szolgálatában felsorakoztatta volna. Ezt a hiányt véljük ezzel a munkával kiküszöbölni. Megörökíteni kívánjuk a magyar közélet, a politika, a művészi és a tudományos világ mindazon tényezőit, akik bármely nemzeti szempontból értéket képviselnek.”1A kiadvány három, bővített, átdolgozott kiadást ért meg. A Kossuth kiadó 1969-ben jelentette meg először a Ki kicsoda? Életrajzi lexikon magyar és külföldi személyiségekrőlc. munkáját, majd 1981-ig összesen négy új kiadás látott napvilágot. 1990-től a Biográf szerkesztőségének gondozásában jelenik meg Magyar Ki Kicsoda(Láng Kiadó és TEXOFT Kft.), majd Biográf Ki kicsoda(Enciklopédia Kiadó) címen. A szekszárdi Babits Kiadó 1989-ben indította útjára A századvég magyarságanevet viselő ki-kicsoda sorozatát. A már megjelent kötetek a Felvidéket, a hírközlést és a sportéletet foglalják össze. Számos kiadó készített egy-egy kötetet ebben a műfajban, pl. a Zeneműkiadó a zeneélet, a Magvető kiadó a kortárs magyar írók lexikonát, vagy számos város, mint pl., Szentes adott ki egyben ki-kicsodát és városismertetőt. A fenti kiadványok azonban az internet útján nem hozzáférhetőek, a világhálón általában csak egy-egy kisebb szakterületre vagy földrajzi területre vonatkozó ki-kicsodák találhatóak meg.
 
Ki Kicsoda a magyar régészetbenegy folyamatosan bővíthető, adatbázis alapú, dinamikus Drupal CMS rendszerben készülő on-line kiadvány. Az informatikai fejlesztést folyamatos konzultáció mellett előbb a Godot Kht-ben Mayer Gábor, majd az Archeoline Kft keretei között Rigó Péter végezte. 2011 őszétől a kiegészítő fejlesztési feladatokat a Mindforum látja el.
 
Itt szeretném megköszönni Dr. Jankovich-Bésán Dénesnek, hogy 1999-ben igazgatósága alatt, majd 2009-től MRSZ-elnöksége alatt a kiadvány létrehozását támogatja, s folyamatosan segíti a szerkesztői munkát.
 
Az adatbázis az alábbi adatokat tartalmazza: Név (publikációs, családi és utónév); Születés ideje, helye; Idegennyelv-ismeret; Cím; Telefonszám; E-mail; Web lap; Kutatott korszak; Kutatott ország, terület; Speciális szakterület; Végzettség; Középfokú, felsőfokú tanulmányok; Diplomamunka címe; Diplomaszerzés éve; Speciális kurzusok, tanfolyamok; Tudományos fokozatok/címek; Szakmai tagságok; Kitüntetések, díjak; Munkahelyek, beosztások; Szakmai tevékenység: (Fontosabb) Feltárások (helye, ideje, feltárt lelőhely kora, jellege), Oktatói tevékenység, Egyéb szakmai tevékenység; (Fontosabb) Publikációk; Publikációk a régészről; Egyéb. Tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatás önkéntes alapon nyugszik, előfordulhat, hogy egyes — mások számára fontos — adatokat az adatlapot kitöltő nem kívánt közzétenni.
 
Az adatok közötti keresést bizonyos adatcsoportokban: Publikációs név, Idegennyelv-ismeret, Kutatott korszak, Kutatott ország, terület, Speciális szakterület, Diplomaszerzés éve, Tudományos fokozatok az irányított keresés eszközével tettük lehetővé, ugyanakkor mód nyílik a teljes adatbázisban való böngészésre is. (A kereső felületet aktuálisan is fejlesztjük, pontosítjuk.) A kiadvány a régészek listája alapján keresés nélkül, közvetlenül is olvasható. Az Archívumban kaptak helyet, a kérdőívüket kitöltő, ám a kiadvány megjelenéséig sajnos már elhunyt kollégák adatlapjai.
 
Ki kell, hogy térjek arra, hogy az 1999-es válaszok elemzése alapján három hierarchikusan felépített kisegítő adatbázist is összeállítottunk az alábbi szakterületeken: régészeti korszakok, földrajzi területek, speciális szakterületek. Ezen adatbázisok segítségével, amelyeket importáltunk a Ki kicsodába a kiadvány használhatóságát kívánjuk növelni.
 
A földrajzi területek hierarchiarendszere az informatika diktálta keretek között Magyarország központú, geo-politikai alapokon nyugvó, egyszerűsítésre és teljességre törekvő rendszer. Az adatok ellenőrzésében köszönöm Dr. Kalla Gábor és Dr. Gyarmati János segítségét. Sok nehézséget jelentett a technika kívánta adattöbbszörözés csökkentése, hiszen egyes területek, mint pl., Oroszország Európa és Ázsia részét is képezi, vagy pl., Mexikó, amely Észak- és Közép-Amerikához is tartozik, stb. Hasonló nehézséget jelentett az egykor volt történelmi-politikai egységek, mint pl., a Római Birodalom, Pannónia, történelmi Magyarország mai modern államalakulatokkal való megfeleltetése is a sok egymást tartalmilag átfedő kategória okán. A korszak-adatbázis a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal lelőhely-adatbázisának részét képező kor-adatbázis felhasználásával, annak leegyszerűsítésével, céljainknak megfelelő átalakításával, frissítésével készült. Ellenőrzéséhez nyújtott segítségüket Dr. Kiss Viktóriának, Dr. Almássy Katalinnak, Markó Andrásnak és Dr. Szentpétery Józsefnek ezúton is köszönöm. Az adatok egy részének angol nyelvi ellenőrzéséhez nyújtott segítségéért Judith Rassonnak tartozom köszönettel. A speciális szakmai terület-adatbázis a kérdőívekre adott válaszok adatai alapján készült, a rendszer folyamatosan bővíthető.
 
A kiadvány a fontosabb adatok tekintetében angol nyelven is elérhető, kereshető.
 
A kezdeti 1999-es anyaggyűjtés során, 1946-tal kezdődően igyekeztünk minden nevet összegyűjteni (az 1959 és 1961 között a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzettekről sajnos nem tudtunk adatot szerezni). Ebben segítségünkre volt az ELTE Dékáni Hivatala, Dr. Bíró Mária, Dr. Laszlovszky József és Lőrinczy Gábor, akiknek külön köszönjük a támogatását. A kézzel írt kérdőívek adatbeviteléhez nyújtott segítségét Rideg Orsolyának külön köszönöm. 2011-ben, az NKA pályázati támogatásának keretében kezdtük frissíteni a listánkat. Alapvetően a világhálón keresztül folytattuk az adat és elérhetőségek gyűjtését. Köszönjük a munkához nyújtott segítségét a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulatnak és Mérai Dórának.  A Szegedi Tudományegyetem, ill. a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Dékáni Hivatalától jelenleg is várjuk az 1999-2010 között végzettek hivatalos listáját.
 
Szeptember elején minden kollégának, akinek e-mail címét ismerjük, levelet küldünk. Akik már szerepelnek, azoknak azzal a céllal, hogy pontosítsák adataikat, akik még nem, hogy szerepeljenek a lexikonban. Ezt követően kezdjük el azoknak az értesítését, akiknek csak postacímüket ismerjük. Sajnos számos kollégának nem ismerjük az elérhetőségét és sokan főként az utóbbi években végzettek közül nem is szerepelnek a listánkon.  Ezért kérjük, hogy terjessze barátai, ismerősei között a lexikon frissítésének szándékát és jelentkezzenek közvetlenül nálunk az általunk el nem ért kollégák.
 
A kiadványban való szereplés feltétele régész diploma (MA) vagy régész doktori fokozat megszerzése Magyarországon. Az adatlap a KAPCSOLAT menüpont alatt tölthető le. A közölt adatok hitelességéért az adatlapot kitöltő régészek tartoznak felelősséggel. Szeretném megköszönni mindazon kollégáknak a segítségét, akik adataikkal hozzájárultak és hozzájárulnak a kiadvány sikeréhez!
Reméljük, hogy a munka elnyeri majd tetszését, olvasásában, böngészésben örömüket lelhetik a kollégák, társterületek kutatói, illetve számos hasznos információt tartalmaz a régészet iránt érdeklődőknek, s talán az államigazgatási feladatok ellátását is segíti majd!
Szívesen vesszük és várjuk észrevételeit, javításait és javaslatait!
 
2011. szeptember 5.
 
 
Bozóki-Ernyey Katalin
szerkesztő
 
1) A magyar társadalom lexikonja. Budapest 1931, 1.